Bất động sản mới đăng
Tin Vip
MS-1657
Giá : 1 tỷ 280 triệu
Diện tích : 80 m2
Khu vực : Kiến An - Hải Phòng
Tin Vip
MS-1656
Giá : 1 tỷ 280 triệu
Diện tích : 80 m2
Khu vực : Kiến An - Hải Phòng
Tin Vip
MS-1655
Tin Vip
MS-1654
Tin Vip
MS-1653
Giá : 1 tỷ 420 triệu
Diện tích : 50 m2
Khu vực : Kiến An - Hải Phòng
Tin Vip
MS-1652
Giá : 1 tỷ 420 triệu
Diện tích : 50 m2
Khu vực : Kiến An - Hải Phòng
Tin Vip
MS-1648
Giá : 1 tỷ 630 triệu
Diện tích : 43 m2
Khu vực : Ngô Quyền - Hải Phòng
Tin Vip
MS-1647
Giá : 1 tỷ 300 triệu
Diện tích : 35 m2
Khu vực : Hải An - Hải Phòng
Tin Vip
MS-1646
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 75 m2
Khu vực : Hải An - Hải Phòng
Tin Vip
MS-1645
Giá : 610 triệu
Diện tích : 52 m2
Khu vực : Kiến An - Hải Phòng
Tin Vip
MS-1644
Giá : 870 triệu
Diện tích : 42 m2
Khu vực : Kiến An - Hải Phòng
Tin Vip
MS-1643
Giá : 870 triệu
Diện tích : 42 m2
Khu vực : Kiến An - Hải Phòng
Tin Vip
MS-1642
Tin Vip
MS-1641
Tin Vip
MS-1640
Tin Vip
MS-1504
Giá : 2 tỷ 500 triệu
Diện tích : 46 m2
Khu vực : Ngô Quyền - Hải Phòng
Tin Vip
MS-1379
Tin Vip
MS-1343
Tin Vip
MS-1340
Tin Vip
MS-1335
Tin Vip
MS-1317
Giá : 1 tỷ 460 triệu
Diện tích : 46 m2
Khu vực : Lê Chân - Hải Phòng