Bất động sản mới đăng
Tin Vip
MS-1606
Giá : 1 tỷ 360 triệu
Diện tích : 40 m2
Khu vực : Hải An - Hải Phòng
Tin Vip
MS-1605
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 95 m2
Khu vực : Dương Kinh - Hải Phòng
Tin Vip
MS-1602
Giá : 1 tỷ 290 triệu
Diện tích : 60 m2
Khu vực : Kiến An - Hải Phòng
Tin Vip
MS-1601
Giá : 1 tỷ 290 triệu
Diện tích : 60 m2
Khu vực : Kiến An - Hải Phòng
Tin Vip
MS-1597
Giá : 1 tỷ 320 triệu
Diện tích : 60 m2
Khu vực : Hải An - Hải Phòng
Tin Vip
MS-1598
Giá : 1 tỷ 950 triệu
Diện tích : 49 m2
Khu vực : Lê Chân - Hải Phòng
Tin Vip
MS-1596
Giá : 1 tỷ 350 triệu
Diện tích : 69 m2
Khu vực : Hải An - Hải Phòng
Tin Vip
MS-1595
Giá : 11 tỷ 300 triệu
Diện tích : 126 m2
Khu vực : Ngô Quyền - Hải Phòng
Tin Vip
MS-1593
Giá : 2 tỷ 050 triệu
Diện tích : 43 m2
Khu vực : Lê Chân - Hải Phòng
Tin Vip
MS-1591
Giá : 950 triệu
Diện tích : 67 m2
Khu vực : Kiến An - Hải Phòng
Tin Vip
MS-1590
Giá : 950 triệu
Diện tích : 67 m2
Khu vực : Kiến An - Hải Phòng
Tin Vip
MS-1589
Giá : 335 triệu
Diện tích : 43 m2
Khu vực : Kiến An - Hải Phòng
Tin Vip
MS-1588
Giá : 335 triệu
Diện tích : 43 m2
Khu vực : Kiến An - Hải Phòng
Tin Vip
MS-1587
Giá : 640 triệu
Diện tích : 40 m2
Khu vực : Kiến An - Hải Phòng
Tin Vip
MS-1586
Giá : 1 tỷ 500 triệu
Diện tích : 60 m2
Khu vực : Kiến An - Hải Phòng
Tin Vip
MS-1585
Giá : 1 tỷ 500 triệu
Diện tích : 60 m2
Khu vực : Kiến An - Hải Phòng
Tin Vip
MS-1582
Giá : 920 triệu
Diện tích : 48 m2
Khu vực : Kiến An - Hải Phòng
Tin Vip
MS-1581
Giá : 920 triệu
Diện tích : 48 m2
Khu vực : Kiến An - Hải Phòng
Tin Vip
MS-1580
Tin Vip
MS-1579
Tin Vip
MS-1578
Tin Vip
MS-1575
Giá : 1 tỷ 650 triệu
Diện tích : 88 m2
Khu vực : Kiến An - Hải Phòng
Tin Vip
MS-1574
Giá : 1 tỷ 650 triệu
Diện tích : 88 m2
Khu vực : Kiến An - Hải Phòng
Tin Vip
MS-1573
Giá : 4 tỷ 650 triệu
Diện tích : 106 m2
Khu vực : Kiến An - Hải Phòng
Tin Vip
MS-1566
Tin Vip
MS-1565
Tin Vip
MS-1562
Tin Vip
MS-1561
Tin Vip
MS-1560
Giá : 540 triệu
Diện tích : 45 m2
Khu vực : Kiến An - Hải Phòng
Tin Vip
MS-1559
Giá : 540 triệu
Diện tích : 45 m2
Khu vực : Kiến An - Hải Phòng
Tin Vip
MS-1379
Tin Vip
MS-1343
Tin Vip
MS-1340