Tin Vip
MS-1087
Tin Vip
MS-936
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 50,000 m2
Khu vực : Hải An - Hải Phòng
Tin Vip
MS-722
Tin Vip
MS-659
Giá : 25 triệu
Diện tích : 70 m2
Khu vực : Ngô Quyền - Hải Phòng
Tin Vip
MS-618
Tin Vip
MS-339
Giá : 4 triệu
Diện tích : 45 m2
Khu vực : Lê Chân - Hải Phòng