Tin Vip
MS-1412
Tin Vip
MS-1379
Giá : 3 tỷ 450 triệu
Diện tích : 73 m2
Khu vực : Lê Chân - Hải Phòng 31/10/2019
Tin Vip
MS-333
Tin Vip
MS-1165
Giá : 6 tỷ 100 triệu
Diện tích : 105 m2
Khu vực : Lê Chân - Hải Phòng 20/6/2019
Tin Vip
MS-1112