Tin Vip
MS-1353
Tin Vip
MS-1407
Tin Vip
MS-1406
Tin Vip
MS-1378
Tin Vip
MS-1343
Giá : 1 tỷ 450 triệu
Diện tích : 41 m2
Khu vực : Ngô Quyền - Hải Phòng 4/10/2019
Tin Vip
MS-1301
Giá : 4 tỷ 800 triệu
Diện tích : 54 m2
Khu vực : Ngô Quyền - Hải Phòng 28/8/2019