Tin Vip
MS-1591
Giá : 950 triệu
Diện tích : 67 m2
Khu vực : Kiến An - Hải Phòng 18/5/2020
Tin Vip
MS-1590
Giá : 950 triệu
Diện tích : 67 m2
Khu vực : Kiến An - Hải Phòng 18/5/2020
Tin Vip
MS-1589
Giá : 335 triệu
Diện tích : 43 m2
Khu vực : Kiến An - Hải Phòng 18/5/2020
Tin Vip
MS-1588
Giá : 335 triệu
Diện tích : 43 m2
Khu vực : Kiến An - Hải Phòng 18/5/2020
Tin Vip
MS-1587
Giá : 640 triệu
Diện tích : 40 m2
Khu vực : Kiến An - Hải Phòng 18/5/2020
Tin Vip
MS-1586
Giá : 1 tỷ 500 triệu
Diện tích : 60 m2
Khu vực : Kiến An - Hải Phòng 14/5/2020
Tin Vip
MS-1585
Giá : 1 tỷ 500 triệu
Diện tích : 60 m2
Khu vực : Kiến An - Hải Phòng 14/5/2020