Tin Vip
MS-1379
Tin Vip
MS-1343
Tin Vip
MS-1340
Tin Vip
MS-1317
Giá : 1 tỷ 460 triệu
Diện tích : 46 m2
Khu vực : Lê Chân - Hải Phòng
Tin Vip
MS-1022
Giá : 1 tỷ 300 triệu
Diện tích : m2
Khu vực : Lê Chân - Hải Phòng
Tin Vip
MS-405