Tin Vip
MS-1504
Giá : 2 tỷ 500 triệu
Diện tích : 46 m2
Khu vực : Ngô Quyền - Hải Phòng
Tin Vip
MS-1573
Giá : 4 tỷ 650 triệu
Diện tích : 106 m2
Khu vực : Kiến An - Hải Phòng
Tin Vip
MS-1379
Tin Vip
MS-1343
Tin Vip
MS-1340
Tin Vip
MS-1317
Giá : 1 tỷ 460 triệu
Diện tích : 46 m2
Khu vực : Lê Chân - Hải Phòng
Tin Vip
MS-1022
Giá : 1 tỷ 300 triệu
Diện tích : m2
Khu vực : Lê Chân - Hải Phòng