Tin Vip
MS-1453
Tin Vip
MS-1451
Tin Vip
MS-1592
Giá : 1 tỷ 800 triệu
Diện tích : m2
Khu vực : Dương Kinh - Hải Phòng 28/5/2020
Tin Vip
MS-1591
Giá : 950 triệu
Diện tích : 67 m2
Khu vực : Kiến An - Hải Phòng 18/5/2020
Tin Vip
MS-1590
Giá : 950 triệu
Diện tích : 67 m2
Khu vực : Kiến An - Hải Phòng 18/5/2020
Tin Vip
MS-1589
Giá : 335 triệu
Diện tích : 43 m2
Khu vực : Kiến An - Hải Phòng 18/5/2020