Tin Vip
MS-1378
Tin Vip
MS-1366
Tin Vip
MS-1343
Giá : 1 tỷ 450 triệu
Diện tích : 41 m2
Khu vực : Ngô Quyền - Hải Phòng 4/10/2019
Tin Vip
MS-1340
Giá : 1 tỷ 800 triệu
Diện tích : 58 m2
Khu vực : Lê Chân - Hải Phòng 1/10/2019