Tin Vip
MS-1588
Giá : 335 triệu
Diện tích : 43 m2
Khu vực : Kiến An - Hải Phòng 18/5/2020
Tin Vip
MS-1587
Giá : 640 triệu
Diện tích : 40 m2
Khu vực : Kiến An - Hải Phòng 18/5/2020
Tin Vip
MS-1586
Giá : 1 tỷ 500 triệu
Diện tích : 60 m2
Khu vực : Kiến An - Hải Phòng 14/5/2020
Tin Vip
MS-1585
Giá : 1 tỷ 500 triệu
Diện tích : 60 m2
Khu vực : Kiến An - Hải Phòng 14/5/2020
Tin Vip
MS-1582
Giá : 920 triệu
Diện tích : 48 m2
Khu vực : Kiến An - Hải Phòng 13/5/2020
Tin Vip
MS-1581
Giá : 920 triệu
Diện tích : 48 m2
Khu vực : Kiến An - Hải Phòng 13/5/2020
Tin Vip
MS-1580
Giá : 3 tỷ
Diện tích : 100 m2
Khu vực : Kiến An - Hải Phòng 5/5/2020
Tin Vip
MS-1579
Giá : 3 tỷ
Diện tích : 100 m2
Khu vực : Kiến An - Hải Phòng 5/5/2020