Tin Vip
MS-1335
Giá : 6 tỷ 500 triệu
Diện tích : 75 m2
Khu vực : Lê Chân - Hải Phòng 28/9/2019
Tin Vip
MS-1317
Giá : 1 tỷ 460 triệu
Diện tích : 46 m2
Khu vực : Lê Chân - Hải Phòng 16/9/2019
Tin Vip
MS-1301
Giá : 4 tỷ 800 triệu
Diện tích : 54 m2
Khu vực : Ngô Quyền - Hải Phòng 28/8/2019
Tin Vip
MS-1284
Giá : 2 tỷ 550 triệu
Diện tích : 55 m2
Khu vực : Lê Chân - Hải Phòng 12/8/2019