Tin Vip
MS-1578
Giá : 1 tỷ
Diện tích : 33 m2
Khu vực : Kiến An - Hải Phòng 4/5/2020
Tin Vip
MS-1575
Giá : 1 tỷ 650 triệu
Diện tích : 88 m2
Khu vực : Kiến An - Hải Phòng 29/4/2020
Tin Vip
MS-1574
Giá : 1 tỷ 650 triệu
Diện tích : 88 m2
Khu vực : Kiến An - Hải Phòng 29/4/2020
Tin Vip
MS-1573
Giá : 4 tỷ 650 triệu
Diện tích : 106 m2
Khu vực : Kiến An - Hải Phòng 29/4/2020
Tin Vip
MS-1572
Tin Vip
MS-1571
Tin Vip
MS-1570
Giá : 3 tỷ 200 triệu
Diện tích : 67 m2
Khu vực : Kiến An - Hải Phòng 27/4/2020
Tin Vip
MS-1569
Giá : 3 tỷ 200 triệu
Diện tích : 67 m2
Khu vực : Kiến An - Hải Phòng 27/4/2020